Rolkiller
Servidor de Minecraft oficial del foro. - Versión para impresión

+- Rolkiller (https://rolkiller.freemyip.com)
+-- Foro: Videojuegos. (https://rolkiller.freemyip.com/forum-8.html)
+--- Foro: Minecraft. (https://rolkiller.freemyip.com/forum-12.html)
+--- Tema: Servidor de Minecraft oficial del foro. (/thread-13.html)Servidor de Minecraft oficial del foro. - sergiotarxz - 03-28-2020

La direccion es: rolkiller.freemyip.com como la del foro.